Day: 24/05/2015

[TCNT-Q1] 026. Thanh Phong đạo trưởng

Sau khi rời phụ bản hôn lễ, ba người trực tiếp dùng lệnh bài truyền tống môn phái trở về sư môn, học hết kỹ năng cấp 30, sau đó trở về thành Giang Lăng gặp mặt.

Đọc tiếp

[TCNT-Q1] 025. Chức nghiệp tuyển thủ

Lưu Xuyên bên này vừa mới thoát khỏi trò chơi, liền thấy Lộc Tường buzz QQ gửi tin nhắn sang “Sư phụ out thật hả? Bà xã gọi là dzụ gì? Dùng lý do nhảm nhí như vậy lừa dối Tiếu đội thật sự không sao chứ? Lên đánh lại với đệ tử, đệ tử tạo lôi đài khác!”

Lưu Xuyên nói “Hay là thôi đi, đệ tử thua hoài mất mặt thì sao? Sư phụ sợ đệ tử thua về lại bị Thiệu đội mắng nữa.”

“Đó giờ Thiệu đội chưa bao giờ mắng đệ tử hết.” Lộc Tường thật lòng nói “Sẽ có ngày đệ tử thắng sư phụ!”

Lưu Xuyên cười nói “Thắng sư phụ? Đệ tử bỏ cuộc sớm đi. Ngoan, đừng làm mộng tưởng hão huyền nữa.”

Lộc Tường “…”

Đọc tiếp