Day: 30/05/2015

[TCNT-Q2] 034. Tranh đoạt kỷ lục chiến

Công hội Trường An cũng tiến quân server mới, vừa ra mặt liền phát huy phong cách dẫn dắt chiến đội của Dương đội trưởng vô cùng nhuần nhuyễn, đơn giản mà thô bạo, màn mở đầu đã đánh ra thành tích 63000 điểm. Điều này cũng chứng tỏ đội tinh anh cùng chỉ huy của công hội Trường An rất có tâm đắc đối với phụ bản Danh Kiếm Các. Bọn họ ngày đầu quan vọng, một bên săn trang bị, vừa đến 0 giờ reset số lượt phụ bản liền lập tức thu phục kỷ lục phụ bản Danh Kiếm Các, vượt hẳn các công hội khác bằng thành tích cực cao như vậy.

Đọc tiếp