Day: 18/05/2015

[TCNT-Q1] 017. Cực hạn hiến tế

Quá trình đánh quái vô cùng buồn tẻ, may là tổ hợp ba cây cỏ tuy phong cách có hơi xuẩ tí, nhưng trình độ kéo quái cùng đánh quái vẫn là có chút lợi hại, dù gì cũng là người chơi lâu năm của công hội Thất Tinh Thảo, nên Lưu Xuyên hoàn toàn không cần bận tâm về họ.

Một chuỗi động tác kéo quái rồi đánh quái liên tục lặp lại một cách cơ giới hoá như vậy, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần.

Ba cây cỏ vừa đánh quái vừa âm thầm cùng nhau tán gẫu thảo luận bằng nhóm chat riêng của mình, đôi khi trồi lên kênh công hội tám chuyện chút xíu, Ngô Trạch Văn thì tiếp tục nghiên cứu công lược của Ngũ Độc phái mình, Lý Tưởng cũng tự tìm một đống các video quay lại trận đấu của chiến đội Thất Tinh Thảo để xem.

Đọc tiếp