Day: 22/05/2015

[TCNT-Q1] 022. Lộc Tường

Hôm nay Tần Dạ đăng nhập vào game, quả thực là vì đổi tranh võ.

Lần này bản cập nhật mới bao gồm 24 thanh tranh võ mới, có hai loại phương thức có thể đổi tranh võ. Loại thứ nhất là dùng điểm tích luỹ cạnh kỹ trường, tương đương với điểm của Danh Kiếm Các đổi lấy, tổng số điểm tích lũy cần có là mười lăm nghìn điểm.

Loại thứ hai là dùng tài liệu trao đổi, tài liệu yêu cầu đều là các loại hi hữu trân quý, những người có khả năng thu thập đủ các loại tài liệu yêu cầu để đổi tranh võ, đa số đều là cao thủ đứng đầu của các công hội lớn. Nói chung là vì muốn thể hiện sự quý giá của tranh võ, cho nên phương thức đổi lấy càng khó càng thể hiện ra giá trị của nó.

Đọc tiếp