Day: 21/05/2015

[TCNT-Q1] 021. Đại sư tỷ Nga My

Kỳ thực phi vụ rớt mạng tập thể lần này cũng không thể nào trách Lưu Xuyên được, bởi vì lúc này, tất cả những khách hàng của Hội quán Thanh Hoa đều đang chửi thề vì rớt mạng.

Đọc tiếp