Day: 31/05/2015

[TCNT-Q2] 035. Đoàn người qua đường

Giờ phút này, tâm tình của hội trưởng công hội Quốc sắc rất là phức tạp…

Tuy chiến đội Quốc Sắc của bọn họ cũng mang tiếng là một trong bát cường, bất quá thứ hạng trong bát cường lại hàng năm xếp cuối, tức là lần nào tiến vào vòng thi đấu chính thức cũng đều bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên, rất ít khi đoạt được cúp.

Hiện tại liên minh tổng cộng có 16 chiến đội, tuy mang danh là một trong bát cường nghe có vẻ rất oai, nhưng hàng năm xếp thứ tám trong bát cường, trình độ của bọn họ thực chất cũng chỉ ở mức trung bình khá so với số còn lại trong số tổng 16 chiến đội của liên minh mà thôi.

Đọc tiếp