Day: 25/05/2015

[TCNT-Q2] 029. Dạ Tham Danh Kiếm Các (hạ)

Sau 15 giây đầu, quả nhiên xuất hiện một con Hộ vệ Huyết Y Giáo, trên đỉnh đầu hộ vệ đồng thời toát ra một câu “Thuộc hạ đến trễ!” sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía boss!

Lưu Xuyên ngay lập tức quăng móc câu trực tiếp kéo hộ vệ đến bên cạnh mình. Hộ vệ không thể đánh chết được, bị kỹ năng khống chế bắt buộc kéo đi chỗ khác liền đổi mục tiêu chạy theo công kích người chơi khống chế mình, sát thương không cao lắm, ngay cả máu mỏng như Đường Môn bị đánh một hồi cũng chỉ mất mấy chục máu, cơ bản không cần lo lắng.

Lại 15 giây trôi qua, hộ vệ thứ hai xuất hiện.

Đọc tiếp

[TCNT-Q2] 028. Dạ Tham Danh Kiếm Các (trung)

Thanh Phong Đạo Trưởng nhìn thấy câu này, trong lòng ngạc nhiên : Không lẽ Đường Môn này muốn xây dựng công hội, tự lập một vị trí riêng cho mình ở server này sao?

Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, lại thấy Đường Môn nói tiếp “Sau khi lập công hội, chúng ta sẽ có kho hàng công hội, vậy là có chỗ để tài liệu rồi! Về sau bốn người chúng ta đánh phụ bản anh hùng, rớt trang bị với vật phẩm phải chia nhau bỏ vào hành trang, muốn sửa sang kiểm kê lại cũng khó, gom lại để ở kho hàng công hội dễ quản lý hơn.”

Thanh Phong Đạo Trưởng “…”

Người này… lập công hội chỉ để có cái kho hàng bỏ đồ thôi?

Lý do nhảm xít gì đây?

Đọc tiếp

[TCNT-Q1] 027. Dạ Tham Danh Kiếm Các (thượng)

Lưu Xuyên nhường đội trưởng lại cho Ngô Trạch Văn, sau đó một thân một bình đi đánh phụ bản thường.

Ngô Trạch Văn vẫn trước sau như một, bình tĩnh mở trang web tiếp tục xem bài viết hướng dẫn của Ngũ Độc, Lý Tưởng một mình buồn chán liền tán gẫu trên kênh đội ngũ “Đạo trưởng, ông quen tên Đường Môn này hả?”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Không.”

Lý Tưởng nghe vậy ngạc nhiên hỏi “Vậy tên kia mời ông vào đội làm chi?”

Thanh Phong Đạo Trưởng đáp “Đánh phụ bản anh hùng.”

Lý Tưởng “…”

Đọc tiếp