Day: 26/05/2015

[TCNT-Q2] 030. Công hội các chiến đội

Công hội trực thuộc chiến đội đóng quân trong các server game, một mặt giúp chiến đội mở rộng danh khí, đoàn kết các fan với nhau, nhưng đây chỉ là thứ yếu. Mục đích ưu tiên hàng đầu của họ là thay chiến đội lựa chọn những tân nhân có tiềm lực để đưa lên làm dự bị, cũng xưng là giúp chiến đội bơm “máu mới”, cũng tránh trường hợp khi chủ lực của chiến đội vừa nghỉ thi đấu liền không có ai thay thế.

Đọc tiếp