Day: 23/05/2015

[TCNT-Q1] 024. Kiên trì

Lộc Tường “…”

Sư phụ dùng phương thức khốc huyễn như thế xuất hiện, Lộc Tường tỏ vẻ sợ ngây người được không!

Những lời của Lưu Xuyên vừa xuất hiện, không chỉ mỗi mình Lộc Tường kinh ngạc tới ngây người, còn có các đội trưởng chiến đội!

Lưu Xuyên tiếp tục chào hỏi “Yo, hôm nay gặp được thiệt nhiều người quen ha.”

Đọc tiếp

[TCNT-Q1] 023. Đại chiến lôi đài

24 thanh vũ khí trong bản cập nhật lần này, vừa đúng với 24 lưu phái chính.

Là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, không những phải hiểu rõ những chỗ thay đổi của vũ khí lưu phái mình, đồng thời cũng phải biết rõ vũ khí của các lưu phái khác có những kỹ năng đặc biệt gì, tránh đến lúc đang lúc thi đấu đột nhiên đối thủ xuất kỹ năng mà bản thân lại không biết kỹ năng kia tác dụng thế nào.

Đọc tiếp