Day: 05/09/2020

[MM] Chương 69 : Mỹ Mỹ (04)

***

Vào độ tháng Tư, Hứa Nhất Lộ cùng ba mẹ bay sang nước Mỹ, thế là nhóm chat【Đại học, cố lên!】của bọn họ lại thêm một kẻ sai múi giờ. Và rồi sau đó mỗi sáng sớm Lâm Mộ thức dậy, đều nhìn thấy một loạt nhật ký trò chuyện đêm trước giữa An Cẩm Thành và Lâm Triều.

Đọc tiếp

Advertisement