Day: 08/09/2020

[MM] Chương 72 : Thi đại học (03)

***

Phương Lạc Dao bắt đầu làm việc ở nhà Lục Nhung từ lúc nghỉ hè, mấy đại lý giúp việc trước đó phần lớn đều cảm thấy Phương Lạc Dao có vẻ hơi bị soi mói về chỗ làm.

Thật ra thì mới đầu Sở Lâm cũng không ôm hy vọng về chuyện Phương Lạc Dao có thể được giữ lại làm bảo mẫu cho bên nhà Lục Nhung, nhưng vì thấy nhà Lục Nhung cũng vừa lúc phù hợp yêu cầu “Chỉ chăm sóc các cụ bà lớn tuổi”, thế nên cuối cùng vẫn quyết định mời Phương Lạc Dao đến.

Đọc tiếp

Advertisement