Day: 07/09/2020

[MM] Chương 71 : Thi đại học (02)

***

Giang Uyển ngồi trong xe ô-tô, giúp con trai mình kiểm tra lại lần nữa những thứ cần mang theo trong cặp sách, nhìn vẻ mặt của bà có vẻ rất khẩn trương, còn tính đi mua redbull cho Lâm Mộ.

“Khỏi mua, con không uống đâu.” Lâm Mộ cũng không phải nói cho vui, cậu sợ đang thi mắc tè thì toang mất, “Mẹ khẩn trương cái gì á, con trai mẹ thi đại học chứ có phải mẹ thi đâu.”

Đọc tiếp

Advertisement