Day: 06/09/2020

[MM] Chương 70 : Thi đại học (01)

***

Ba ngày trước khi thi đại học, toàn bộ học sinh đều được nghỉ, cơ mà Lâm Mộ cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà ôn bài. Mấy hôm nay Giang Uyển đặc biệt tỏ ra “hiền lương thục đức” tới kỳ cục, nào là nấu cơm rồi hầm canh, mỗi bữa đều đổi món vô cùng đa dạng phong phú. Đang giữa mùa hè, trời thì nóng muốn chết mà Lâm Mộ phải húp canh gà mái hầm nhân sâm, tới nửa đêm máu mũi chảy ròng ròng cũng không dám hó hé nửa lời, phải chạy qua phòng chị hai nhờ cầm máu giúp.

Đọc tiếp

Advertisement