vườn trường

[VCMN] 001. Tiểu Tiên A Tấn

Hà Tấn gọi hai món sườn xào chua ngọt cùng cải trắng xào thịt băm ở căn-tin số hai, trả tiền xong liền cầm theo hộp cơm trở về ký túc xá.

Lối nhỏ trở về ký túc xá vươn vãi đầy lá rẻ quạt cùng ngô đồng, lác đác từng mảng vàng kim xen lẫn trong màu nâu đất, bị dẫm nát dưới chân phát ra tiếng xào xạc.

Đọc tiếp

Advertisements

[Tempo Tango] 08. (File 3) Bạn cùng phòng

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 07. Siêu nhân

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 06. File 2 : A-san

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 05. Quy-xê

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 04. (File 1) Lý Bạch Bạch

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 03. Molester

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 02. (File 0) Tempo

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[Tempo Tango] 01. Rà mìn

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Đọc tiếp

[QNT] Chapter 49 (END)

Lần này Hùng Bảo Bảo đến Tô Châu là để quay một bộ phim nghệ thuật độc lập, lúc đưa kịch bản cho Quý Khâm Dương xem thì Hùng đạo diễn có vẻ rất đắc ý “Tui đây là mười năm mài một kiếm.”

Đọc tiếp