Day: 24/08/2020

[Họa phố] Phi sắc chi thú (24) : Thú sắc đỏ tươi

* * *

Việc này không nên chậm trễ, mọi người quyết định chia ra làm 4 tổ, lấy bệnh viện làm điểm trung tâm tỏa ra đi về phía bốn hướng của thành phố để tìm kiếm chữ ký.

Tần Tứ trước tiên cười nói “Lại cùng anh bạn nối khố Đông Tử cùng tổ vậy, chỉ mong chuyến đi này của chúng ta sẽ có được thu hoạch hữu ích.”

Đọc tiếp

[Họa phố] Phi sắc chi thú (23) : Khung tranh

* * *

Chữ “Vũ” màu đỏ này được viết vô cùng méo mó, nhất là nét cuối cùng, nằm ở điểm thứ hai phía bên phải, bày ra trạng thái trượt dài xuống dưới.

Khiến người ta giống như có thể tưởng tượng ra trạng thái của Dư Cực khi viết chữ này, đến lúc gần viết xong rồi thì hắn cũng đã hoàn toàn xong rồi…

Đọc tiếp

[Họa phố] Phi sắc chi thú (22) : Vũ

* * *

Con thú hình cá nóc kia vẫn còn sống, không ngừng phát ra tiếng “hà- hà-” như kẻ đang căm phẫn tột độ.

Nhưng câu chuyện về ký chủ của nó, Lion, thì lại chẳng bao giờ còn được biết nữa.

Đọc tiếp