Day: 17/10/2015

[TCNT-Q5] 189. Hoạt động niên thú (hạ)

Nhìn thông báo xuất hiện trên màn hình, đột nhiên ả đám ai nấy đều khẩn trương.

Phụ bản na… Bao nhiêu năm rồi không đánh…

Hôm nay lại đi chung với cả đống đại thần như vậy, hơn nữa còn là Xuyên đội đích thân chỉ huy, không ai muốn mình phạm phải sai lầm, lỡ lát nữa bóp team bị Xuyên đội điểm danh phê bình thì mất mặt chết.

Đọc tiếp