Day: 16/10/2015

[TCNT-Q5] 188. Hoạt động niên thú (thượng)

Lúc Lam Vị Nhiên trở về, cả đám đội viên Long Ngâm đã ăn xong cơm chiều, giờ huấn luyện buổi chiều cũng đã chấm dứt, lúc này mọi người đang cùng nhau ngồi ở phòng ăn tán gẫu.

Lam Vị Nhiên mở cửa bước vào thấy cả đội đều có mặt đông đủ, hơi nghi hoặc hỏi “Đang họp gì à?”

Lưu Xuyên cười nói “Không, giải đáp nghi vấn.”

Đọc tiếp