Day: 08/10/2015

[TCNT-Q5] 183. Huấn luyện hàng ngày (hạ)

Hầu hết các phần mềm luyện tập mà Liên Minh tạo ra cung cấp cho các tuyển thủ đều có một chức năng “Khóa thời gian”, cũng tức là sau khi người sử dụng thiết lập trước thời gian cố định, sau đó bắt đầu sử dụng, phần mềm sẽ tự động chiếm cứ hết toàn màn hình, cũng khóa lại các chức năng khác của máy tính, chỉ có cách phải đợi đến đúng giờ mới có thể đóng tắt phần mềm, trong suốt khoảng thời gian được hẹn trước, người sử dụng không thể chủ động tắt nó đi được.

Đọc tiếp