Day: 30/09/2015

[HTXNN] Chương 10, Họp lớp

***

Cao trung Thánh Mông có một diễn đàn riêng ở trên mạng, do mấy tiểu thư con nhà giàu lớp 11 tự bỏ tiền ra lập nên, bởi vì trước mắt trường học chưa mở trang web chính thức nên diễn đàn này cũng trở thành nơi tụ tập online của đám học sinh trong trường.

Danh hiệu 4G này cũng là bắt nguồn từ diễn đàn này mà ra.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 09, Tứ thảo

***

Đến buổi tối đổi ký túc xá lại ầm ĩ một phen, bởi vì chín giờ tan học, mà mười điểm là đến giờ đóng cửa tắt đèn, chủ nhiệm Giả phải tranh thủ tiết cuối đến ký túc xá của bọn họ nhờ giáo viên quan lý giúp mình dọn chuyển hành lý cho hai người họ.

Tiền Gia Huy vẻ mặt buồn rười rượi lôi vali đi sang phòng 521, Tống Tiêu thì theo sau quản lý ký túc xá đến phòng 520.

“Tới rồi, đây là chìa khóa phòng, tôi đã thu lại chìa Tiền Gia Huy giữ rồi, em mau vào đi, sắp đến giờ tắt đèn ký túc xá, có gì để mai dọn dẹp sau cũng được.” Dì quản lý ký túc xá nói huyên thuyên cả đống khiến Tống Tiêu cảm thấy hai lỗ tai cũng lùng bùng theo, vội vàng nói cảm ơn rồi mở cửa vào phòng.

Đọc tiếp