Day: 12/09/2015

[BTTPKBBCLSG] 020. Sổ bìa cứng màu đen

Đi học được một tuần, Tô Bân cũng dần dần tìm lại được tiết tấu, tuy cậu không phải học bá, nhưng có thể xem như là một đứa có tinh thần tự giác trong việc học tập.

Mấy môn cơ bản đều không có sách giáo khoa hay tài liệu cố định, theo lời các giáo sư nói thì, bởi vì nhà xuất bản ra sách giáo khoa không theo kịp với biến hóa của thời đại, nên trừ bỏ một vài lý luận kinh điển ra thì hết thảy những ca tài chính đều là do các giáo sư căn cứ tình hình thực tế thu thập chuẩn bị, có khi nội dung mới vừa học trong tiết trước, tới rồi tiết sau lại bị phủ định hoàn toàn… Tóm lại là mỗi tiết học đều kích thích đến tê tái cả người.

Đọc tiếp