Day: 02/09/2015

[TCNT-Q4] 148. Trụ sở chiến đội (1)

Tuy cực kỳ hoài nghi thân phận của Tiêu Dao tên Thiên Không này, nhưng Diệp Thần Hi lại không có bằng chứng xác thực nào, mà đối phương cũng rời khỏi rồi, anh chỉ còn cách tạm thời trả lại tài khoản cho mấy tân nhân, cũng dặn dò bọn họ về sau để ý một chút người tên “Thiên Không” kia.

Lưu Xuyên cùng mấy người trong đội đánh hơn mười trận xếp hạng, lại bởi vì thua rất nhiều nên bị hệ thống trừ điểm chiến giới, cuối cùng không đủ điểm để thăng cấp lên chiến giới hai. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lưu Xuyên liền bảo mọi người rời mạng nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại tiếp tục.

Đọc tiếp