Day: 19/08/2015

[TCNT-Q3] 130. Tứ Lam

May mắn là trước đó Lam Vị Nhiên đã đặt tách cafe xuống trước, nếu không thấy trên màn ảnh đột ngột bắn ra một đống đống chữ dài lằn ngoằng lại không có cái chấm phẩy nào, kiểu gì cũng bị sặc cafe.

Nheo mắt cẩn thận nhìn đoạn chat này một lát, ánh mắt lướt tới hai chữ “Lưu Xuyên” thì tạm dừng một chút, Lam Vị Nhiên dứt khoát rê chuột lên ảnh avatar của “Hoa phi hoa” trong QQ, chuẩn bị kéo clone của người nào đó vào blacklist.

Lúc này, khung tán gẫu lại nháy thêm một hàng chữ “Đang đính kéo tôi vào blacklist đúng không?”

Lam Vị Nhiên “…”

Đọc tiếp