Day: 18/08/2015

[TCNT-Q3] 129. Đoàn trưởng thần bí

Lưu Xuyên vốn tính hôm nay tự mình đi theo đoàn là có thể diện kiến vị đoàn trưởng thần bí kia, lại không ngờ bị bảo cho biết ‘Thiên Không’ mang đoàn thông quan phụ bản liền lười biếng không thèm chỉ huy nữa, giao kim đoàn lại cho Hoa khai hoa tạ tự lo. Cho nên nếu muốn biết thân phận thật sự của người này, chỉ có thể tìm biện pháp khác.

Cũng may lần này mua được nhẫn đặc hiệu cho Ngô Trạch Văn, xem như là thu hoạch bất ngờ.

Boss bao đoàn đứng ngoài cổng phụ bản lần lượt giao tiền, phân chia trang bị xong chuẩn bị giải tán, Hoa khai hoa tạ nói “Cảm ơn các vị, về sau nếu muốn bao đoàn thì liên hệ với bọn mình ha.”

Lưu Xuyên hỏi “Mỗi tuần bên đây đều mở kim đoàn đúng không?”

Đọc tiếp

[TCNT-Q3] 128. Đại Hội Luận Kiếm

Lạc hoa từ mở topic ở khu phụ bản trên diễn đàn tuyên truyền chiêu mộ ‘boss’ cho kim đoàn của mình, bao gồm cả các loại ảnh chụp chứng minh đoàn của bọn họ đã thông quan phụ bản, cũng kèm theo phương thức liên lạc nếu muốn bỏ tiền thuê đoàn—— trực tiếp vào group QQ thương lượng.

Lưu Xuyên vừa thấy liền lập tức copy dãy số QQ của bọn họ vào khung tìm kiếm, xin gia nhập.

Trong nhóm chỉ có duy nhất một người, ava là hình con chim cánh cụt mặc định của QQ, tên là Hoa khai hoa tạ, vừa thấy người vào liền lập tức hoan nghênh “Xin chào, mình là phụ trách của kim đoàn công hội Lạc hoa từ, cho hỏi có phải bạn xem topic trên diễn đàn nên muốn bao đoàn không?”

Lưu Xuyên nói “Phải.”

Hoa khai hoa tạ nói “Giá bao đoàn của bọn mình là chắc giá 100k, ra trang bị cả 3 lưu môn phái đều sẽ chia cho bạn. Nhưng không bao gồm trang sức đặc hiệu boss cuối rơi ra, nếu như ra trang sức thì bọn mình sẽ tổ chức đấu giá công khai.”

Đọc tiếp