Day: 15/08/2015

[CNDLB] Chương 40. Luyện dưỡng nhan đan

Đằng lão rất được hoan nghênh ở quân đoàn số một, đi ngang nơi nào cũng có người kích động hành lễ vấn an—— quân nhân tôn sùng nhất là thực lực, Đằng lão không những là dị năng giả cường đại của Liên bang, còn từng làm vô số việc tốt giúp ích cho nhân loại.

“Quản lý cũng nghiêm khắc thật.” Đằng lão dạo một vòng quanh chỗ của mình, có chút cảm thán nói.

“Nguyên soái luôn đòi hỏi cao ở mọi người!” Chỉ đạn viên tân nhân tự hào nói.

“Các người không thấy tên kia quá mức nghiêm khắc sao?” Đám người đón họ hiện tại vẫn đang chạy vòng quanh sân…

Đọc tiếp