Day: 12/08/2015

[TCNT-Q3] 120. Triệu tập công hội

Hà Duyệt quản lý công hội từ trước đến giờ luôn ngăn nắp gọn gàng, Tiếu Tư Kính tuy là đội trưởng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của công hội.

Nhưng lần này bất ngờ gặp được Lưu Xuyên ở trong game, Tiếu đội vẫn là muốn dặn dò tổng hội trưởng một chút, mới quay đầu lại nói “Lưu Xuyên đang tiến hành huấn luyện người mới, nhất định là để tham gia giải tranh bá toàn quốc năm sau. Chuyện này mọi người biết cũng không có gì, nhưng đừng để lộ ra ngoài… Còn về thái độ đối với bọn họ thì… Thất tinh thảo không cần để ý, mặc bọn họ là được.”

“Vâng!” Hà Duyệt lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đọc tiếp