Day: 25/07/2015

[TCNT-Q3] 092. Boss thế giới (thượng)

Bởi vì trước giờ mọi người chưa từng nghe qua đấu pháp lạ lùng như vậy, cho nên Lưu Xuyên vừa nói xong thì cả kênh chatvoice đột nhiên trở nên im lặng…

Lưu Xuyên cười hỏi “Mọi người đã hiểu chưa?”

Vong ưu thảo nhịn không được lên tiếng “Nói nãy giờ, ý là muốn tụi này mai phục ở hoa hải gần tàng cây nhân duyên thụ Nam Cương, sau đó kéo boss qua, rồi tụi này đứng trên đỉnh thụ đánh chứ gì?”

Lưu Xuyên nói “Không sai.”

Vong ưu thảo phá lên cười “Đang nói giỡn hả ông nội? Từ động nhền nhện đến nhân duyên thụ khoảng cách bao xa biết không, đứa nào kéo boss cho nổi? Boss thế giới vừa xuất hiện là lập tức có cả chục công hội nhào vào đánh nhau tranh giành rồi, tưởng đây là đang đánh phụ bản hả cha? Còn đòi kéo boss đi tới đi lui?”

Đọc tiếp

Advertisement