Day: 04/07/2015

[QNT] Chapter 38

Lên năm thứ ba, ngoại trừ hai chuyên nghiệp bắt buộc, Tạ Mạnh còn đăng ký thêm kế toán ngân hàng. Có lần Hàn Đông từng cố ý gặp riêng hỏi Tạ Mạnh có phải nhắm vào xin việc ở ngân hàng sau khi tốt nghiệp không, Tạ Mạnh không phủ nhận.

“Làm ngân hàng mà không có chỗ dựa khổ lắm, phải kiên trì.” Hàn Đông bàn bạc trù tính với Tạ Mạnh “Hai người quyết định lưu lại Bắc Kinh rồi?”

Đọc tiếp

Advertisement

[QNT] Chapter 37

Cuối cùng, Quý Khâm Dương quyết định ký hợp đồng thời hạn năm năm với band nhạc của Văn Đao.

Trong năm năm này Quý Khâm Dương đảm nhiệm vai trò cố vấn cùng với lo việc hậu mạc cho band nhạc, phụ trách phát triển cùng với hướng phát triển phong cách âm nhạc cho cả band. Văn Đao yêu cầu những ca khúc được sử dụng phải ghi tên của band nhạc, nhưng Quý Khâm Dương lại muốn đồng thời kèm theo tên người sở hữu.

Đọc tiếp