Day: 28/06/2015

[TCNT-Q2] 061. Thập Bát La Hán Trận (hạ)

Mười tám cao tăng ngã xuống, để lại trên mặt đất cái bọc đồ lấp lánh lấp lánh, Lý Tưởng theo thường lệ bước tới sờ trang bị, lần này ra hai món trang bị xanh.

Đọc tiếp

[TCNT-Q2] 060. Thập Bát La Hán Trận (thượng)

Cả Lưu Xuyên, Lý Tưởng lẫn Giang Thiếu Khuynh đều có một loại dự cảm gặp được cái hố to, ngược lại Ngô Trạch Văn bởi vì vẫn còn tự cảm giác mình là tân thủ, lúc trước cũng không biết làm sao đi vào 18 La Hán trận nên thấy đối phương hỏi vậy liền thành thật trả lời “Đến cổng Thiếu Lâm Tự, tìm một tăng nhân trò chuyện rồi lựa chọn vào Thập Bát La Hán Trận.”

Cá Bơi Bơi Trong Nước vội nói “Đã hiểu! Lập tức tới liền!”

Đọc tiếp

Advertisement

[QNT] Chapter 27

Ca khúc kết thúc của Tiền Mạch được hưởng ứng nhiệt liệt hơn cả mong đợi, Quách Lâm An cảm thấy có chút khó tin “Tên này come-out công khai luôn mợi…”

Địch Lâm ngược lại bình tĩnh hơn nhiều lắm “Trùng Khánh chỗ ông đây pê-lê sao mà nhiều quá vậy, đi đâu cũng gặp cả bó.”

Đọc tiếp