Day: 19/06/2015

[TCNT-Q2] 055. Lão Miêu

Trưa hôm ấy, quan phương Võ Lâm rốt cuộc phát ra thông báo——

Trải qua tổ kỹ thuật toàn diện thanh tra, hai thành tích phá kỷ lục của phụ bản Dạ Tham Danh Kiếm Các là hữu hiệu.

Server Thuỷ Long Ngâm khu 7 Điện Tín, server Thước Kiều Tiên Lệnh khu 5 Võng Thông, cả hai đội ngũ trước sau phá kỷ lục đều sẽ được phát thưởng, bảng anh hùng Võ Lâm cũng sẽ chính thức được cập nhật, đội ngũ ghi lại kỷ lục thế giới cuối cùng là đội của khu năm Võng Thông bao gồm : Lão Miêu, Bạch Hồ, Phượng Hoàng, Liệp Báo, Tham Lang, Thanh Long.

Thông báo này vừa xuất hiện, diễn đàn lại lần nữa nổ tung trời——

Đọc tiếp

Advertisement

[TCNT-Q2] 054. Chiến đội thần bí

Sáng hôm sau, tại trụ sở hành chính của quan phương Võ Lâm.

Trên màn hình lớn đang chiếu lại bản thu hình của tổ đội vượt phụ bản tối qua, ngay cả CEO công ty là Cao Vệ Bình bởi vì tính nghiêm trọng của vấn đề dùng công cụ gian lận, cũng cố ý chạy đến phòng của tổ kỹ thuật.

Clip thu hình phụ bản kết thúc sau mười phút, toàn bộ phòng làm việc trở nên lặng ngắt như tờ.

Đọc tiếp