Day: 15/06/2015

[TCNT-Q2] 051. Đại thần tụ hội

Cả đám đang ngồi tán gẫu với nhau thì đột nhiên góc trái hệ thống xuất hiện tin tức “Hảo hữu [ Thất Dạ Tuyết ] đã lên mạng.

Lý Tưởng lập tức sáng ngời hai mắt “Dạ Dạ online kìa!” dứt lời liền lập tức lẹ tay gửi mời vào đội.

——[ Đại Sư Có Lý Tưởng ] mời ngài gia nhập đội ngũ.

Đọc tiếp

Advertisement

[TCNT-Q2] 050. Tổng quản tài vụ

Đợi hai vị cao thủ của Hoa Hạ rời đi rồi, bốn người Lưu Xuyên mới bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch của hôm nay.

Hôm nay năm lượt đánh phụ bản anh hùng đều rất hiệu suất, nên phần thưởng cũng phong phú cực kỳ: đá ngũ hành tổng cộng hơn một trăm cái, gấm tô châu cùng cẩm đoạn tính cũng có bảy tám trăm, một đống trang bị xanh của các môn phải, trang bị tím cũng không kém chút nào, nhìn thôi cũng hoa cả mắt…

Đọc tiếp