Day: 13/06/2015

[TCNT-Q2] 049. Chiến đội Hoa Hạ

Năm đó, công hội Hoa hạ có thể khái quát bằng một thành ngữ, ngoạ hổ tàng long, cao thủ như vân, có vô số cao thủ đam mê PVP cứ mỗi lúc rảnh rỗi lại đóng ở cổng chủ thành cắm cờ luận bàn, cũng có vô số cao thủ PVE rảnh rỗi nhàm chán không có chuyện gì làm, mỗi ngày đều cắm mặt đi phụ bản, sẵn tiện nghiên cứu phương pháp tính toán thành tích của hệ thống, vắt hết óc nghĩ cách nâng cao thành tích của mình.

Đọc tiếp

Advertisement

[TCNT-Q2] 048. Group QQ

Hai vị hội trưởng cùng hội phó của Đồng tước không hổ danh là cao thủ, thao tác sắc bén vô cùng.

Lưu Xuyên tự mình đi pk với nhiều cao thủ các công hội như vậy chỉ để làm mẫu cho họ, nên Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng đều rất tự giác mở ra ghi hình quay lại để về sau nghiên cứu.

Đọc tiếp