Day: 11/06/2015

[TCNT-Q2] 047. Đội huấn luyện ‘ngàn sao’

Hai vị hội trưởng cùng hội phó của Đồng tước không hổ danh là cao thủ, thao tác sắc bén vô cùng.

Bởi vì công hội Đồng tước đi theo cả PVP lẫn PVE, nên bên phụ bản có riêng một người quản lý riêng, bên cạnh kỹ trường cũng có một đội trưởng riêng, mà Kinh cức điểu và Thái sắc anh vũ làm hội phó hội trưởng, tự nhiên là tinh thông cả PVP lẫn PVE, trình độ đánh phụ bản không có gì đáng bàn cãi, bên cạnh kỹ trường cũng là cao thủ có chân trong chiến giới sáu.

Đọc tiếp

Advertisement

[TCNT-Q2] 046. Kỷ lục mới

Lưu Xuyên và Giang Thiếu Khuynh “âm thầm hẹn nhau” đi luận bàn trong phụ bản, bỏ lại Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng, cả hai đều tự đi đánh Danh Kiếm Các bản thường.

Thời gian chớp mắt liền đến 12 giờ.

Đọc tiếp