Day: 06/06/2015

[TCNT-Q2] 042. Giấc mộng lúc ban đầu

Thấy Thanh Phong lên mạng, Lưu Xuyên lập tức gửi mời anh vào tổ đội.

Lưu Xuyên nói “Đạo trưởng chuẩn thật, đúng 8 giờ liền onl.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Ừm, mới vừa tan ca.”

Vừa nói vừa điều kiển nhân vật đến cửa hàng nhìn một cái, phát hiện vốn lưu động của cửa hàng đã tăng lên đến mười ngàn kim. Anh vẫn còn nhớ rõ tối qua trước lúc out có kiểm tra, lúc ấy chỉ mới có năm nghìn kim, trong thời gian ngắn như vậy đã tăng lên gấp đôi…

Thanh Phong lại mở bảng ghi chép giao dịch ra xem, phát hiện về sau Đường Môn bỏ vào rất nhiều trang bị xanh đều được bán đi.

Người này quả thực rất có tầm nhìn kinh tế, như vậy bọn họ hợp tác cũng sẽ khiến cửa hàng thăng cấp nhanh hơn trước, coi như cả đôi bên đều có lợi đi.

Đọc tiếp

Advertisement

[QNT] Chapter 06

Ngày đầu tiên của học kỳ mới cũng không nhiều việc phải làm lắm, cũng chỉ vài nhiệm vụ như nhận sách giáo khoa, tổng vệ sinh lớp… mọi người cùng làm coi như liên lạc lại cảm tình sau kỳ nghỉ dài.

Đọc tiếp