Day: 30/04/2015

[CNDLB] Chương 12 : Triệu Bằng khang phục

Bất tri bất giác, Nhậm Sinh ở lại Triệu gia cũng đã được nửa tháng, năng lượng bạo động quanh người Triệu Lăng Vũ cũng đã càng ngày càng yếu đi.

Nhưng dù là vậy, sự tồn tại của tức nhưỡng vẫn là khiến cả cơ thể y nặng nề, muốn nâng tay chân cử động một chút đều vô cùng khó khăn. Nhìn đến như vậy, Nhậm Sinh chỉ có thể cố gắng giảng giải thật chi tiết bộ công pháp kia cho Triệu Lăng Vũ.

Đọc tiếp