Day: 22/04/2015

[CNDLB] Chương 08 : Bạn gái cũ của Nguyên soái

Gia tộc của Ôn Duyệt – Ôn gia tuy rằng kém xa so với Triệu gia, nhưng miễn cưỡng có thể xem như đại gia tộc, bởi vì người của Ôn gia đa số đều là dị năng thuỷ hệ, cho nên phần lớn đều công tác ở các cơ cấu chữa bệnh y cục, thanh danh cũng rất tốt.

Sau lần độ tương xứng được công bố ra ngoài, Ôn gia vẫn luôn tận lực hết sức để gả Ôn Duyệt vào Triệu gia, mà Thẩm Thu Thạch lúc ấy cũng sầu lo vì chuyện hôn sự của Triệu Lăng Vũ, tự nhiên liền phát ra thiện ý chấp thuận, đợi đến lúc bà khuyên Triệu Lăng Vũ đồng ý rồi, liền cùng Ôn gia thương lượng chuyện hôn sự.

Trước lúc Triệu Lăng Vũ gặp chuyện không may, hai nhà thương lượng chuyện hôn sự cũng đã tiến vào hồi kết, thậm chí lúc ấy Triệu Lăng Vũ cũng đã xác định ngày nghỉ, tính toán trở về Thủ Đô tinh để đính hôn sự.

Đọc tiếp