Day: 21/04/2015

[CNDLB] Chương 07 : Ăn một củ nhân sâm tử

“Mẫu thân, bây giờ con đã có thể khống chế năng lượng trong cơ thể xung động chỉ trong phạm vi nhất định, mọi người nhân lúc này đưa con đến tinh cầu hoang nào không có người đi.” Bị sờ soạng suốt toàn thân một lượt, Triệu Lăng Vũ cuối cùng nhớ đến chuyện này.

“Lăng Vũ, con khống chế năng lượng trong cơ thể được rồi sao?” Thẩm Thu Thạch không đáp lại đề nghị của Triệu Lăng Vũ mà hỏi ngược lại, bà tuyệt đối không thể để đứa con duy nhất một thân một mình chết dần ở nơi xa lạ được, kia tuyệt đối sẽ làm bà thống khổ suốt cuộc đời.

Nếu như phải làm vậy vì sự an toàn của cư dân ở Thủ Đô tinh, bà nhất định không nói hai lời mà chấp nhận, nhưng năng lượng trong cơ thể Triệu Lăng Vũ đã được chứng thực là dù có bạo động cũng nằm trong phạm vi có thể khống chế, trong đó lớn khối năng lượng lớn nhất thuộc về nữ vương trùng tộc còn là thể rắn, hoàn toàn không cần phải lo lắng.

“Nhậm Sinh cho con ăn thứ gì đó, hiện tại cơ thể cảm giác khá hơn rất nhiều.” Triệu Lăng Vũ nói.

Thẩm Thu Thạch trước đó từng hoài nghi việc năng lượng bạo động xung quanh Lăng Vũ trở nên yếu bớt có liên quan đến Nhậm Sinh, bây giờ có thể khẳng định đúng là như vậy, liền nói “Cơ thể của con đang khôi phục theo chiều hướng tốt, đừng nói mấy lời như vậy nữa!”

“Nguyên soái đi đâu tui liền đi theo đó!” Nhậm Sinh nãy giờ ngồi nghe mẹ con Triệu Lăng Vũ trò chuyện, chợt lên tiếng.

“Cậu đi theo làm gì?” Triệu Lăng Vũ thở dài.

“Tui gả cho Nguyên soái, tất nhiên phải vĩnh viễn ở cạnh Nguyên soái rồi.” Nhậm Sinh chợt nhớ tới lời của Daino.

Đọc tiếp